پایه پرژکتور

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز
90٬000 تومان