پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف کوتاه

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد
950٬000 تومان