محصولات

ریلبار 100 سانت

500٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 100 سانتی متری / ابعاد : 2*3*100 / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100

5٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 135 سانت

600٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 135 سانتی متری / ابعاد 2*3*135 / سوراخکاری دارد

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف بلند

580٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیوم پرادو سری 120

5٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال به بار / 2/5*120*200ساتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 200 سانت

800٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 200 سانتی متری / ابعاد 2*3*200 / سوراخکاری دارد

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف کوتاه

450٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

باربندآلومینیومی پرادو سری 150

5٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*120*200سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 80 سانت

450٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 80 سانتی متری / ابعاد 2*3*80 / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان پیکاپ

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی/ 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد :2/5*120*140سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان رونیز - نیمه عقب

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*160 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 200 - نیمه عقب

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد:2/5*130*160 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

قلاب بار

50٬000 تومان

شامل 1 عدد قلاب به همراه مهره و واشر مخصوص اتصال به باربند رنگ مشکی

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100 - نیمه عقب

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*130*140 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

بسفیت

250٬000 تومان

شامل 2 عدد بسفیت به همراه 2 عدد مهره مخصوص اتصال به باربند (بدون مهره 150.000 تومان)

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 125 - دو درب

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه پرژکتور

90٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 150 - چهار درب

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*160 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه پرچم

50٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه میله پرچم و کلیه اتصالات مورد نیاز (قابل استفاده هم زمان به عنوان پایه پرژکتور)

باربند آلومینیومی اف جی کروزر

5٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*130*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه سایبان

240٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه سایبان و کلیه اتصالات مورد نیاز

باربند آلومینیومی تویوتا هایلوکس ریوو

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*140ساتیمتر / سوراخکاری دارد /

باربند فوتون

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*140سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند وینگل

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*140سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند کاپرا

3٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*140سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی سوزوکی گرند ویتارا

3٬450٬000 تومان

سری Flat شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی 4 عدد براکت سقف 4 عدد قلاب اتصال بار ابعاد: 2/5*110*120سانتیمتر سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 چهار درب

3٬450٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*120سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 دو درب

2٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 4 عدد پایه کفی / 4 عددبراکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*90سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو بهمنی

6٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*130*200سانیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 4 درب

6٬950٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*130*200سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 2 درب

5٬150٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد پایه سقف فایبر / ابعاد: 2/5*130*160سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی پاژن وانت

5٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد پایه پرژکتور جلو / 2 عدد پایه سایبان / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*130*160سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی بلند خودروهای ناودانی دار

5٬150٬000 تومان

سری Flat فقط سبد باربند با 9 عدد پایه کفی ابعاد: 2/5*120*200 سانتیمتر بدون براکت سقف سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی کوتاه خودروهای ناودانی دار

3٬650٬000 تومان

سری Flat / فقط سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / ابعاد: 2/5*120*140سانتیمتر / بدون براکت سقف / سوراخکاری ندارد

رک عرضی 145 سانت

800٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*145

رک عرضی 135 سانت

750٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*135

رک عرضی 120 سانت

750٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*120

رک عرضی 110 سانت

700٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*110

طاقچه بار سه ردیفه

2٬200٬000 تومان

شامل 3 عدد کفی 6 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*45*110

طاقچه بار دو ردیفه

1٬600٬000 تومان

شامل 2 عدد کفی 4 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*35*110