محصولات

ریلبار 100 سانت

900٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 100 سانتی متری / ابعاد : 2*3*100 / سوراخکاری دارد

طاقچه بار سه ردیفه

5٬100٬000 تومان

شامل 3 عدد کفی 6 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*45*110

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100

12٬300٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 135 سانت

1٬400٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 135 سانتی متری / ابعاد 2*3*135 / سوراخکاری دارد

طاقچه بار دو ردیفه

3٬600٬000 تومان

شامل 2 عدد کفی 4 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*35*110

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف بلند

1٬200٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیوم پرادو سری 120

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال به بار / 2/5*120*135ساتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 200 سانت

1٬800٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 200 سانتی متری / ابعاد 2*3*200 / سوراخکاری دارد

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف کوتاه

950٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

باربندآلومینیومی پرادو سری 150

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*120*160سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

ریلبار 80 سانت

900٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 80 سانتی متری / ابعاد 2*3*80 / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان پیکاپ

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی/ 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد :2/5*120*140 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان رونیز

11٬500٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*200سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان رونیز - نیمه عقب

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*135سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 200 - نیمه عقب

8٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد:2/5*135*135 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

قلاب بار

1٬500٬000 تومان

شامل 1 عدد قلاب به همراه مهره و واشر مخصوص اتصال به باربند رنگ مشکی

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100 - نیمه عقب

8٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*135سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 125 - دو درب

6٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه پرژکتور

250٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 150 - چهار درب

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*135سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه پرچم

100٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه میله پرچم و کلیه اتصالات مورد نیاز (قابل استفاده هم زمان به عنوان پایه پرژکتور)

باربند آلومینیومی اف جی کروزر

11٬500٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

پایه سایبان

450٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه سایبان و کلیه اتصالات مورد نیاز

باربند آلومینیومی تویوتا هایلوکس ریوو

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120ساتیمتر / سوراخکاری دارد /

باربند فوتون

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند وینگل

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند کاپرا

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی سوزوکی گرند ویتارا

7٬800٬000 تومان

سری Flat شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی 4 عدد براکت سقف 2 عدد قلاب اتصال بار ابعاد: 2/5*110*115 سانتیمتر سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 چهار درب

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*120سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 دو درب

6٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 4 عدد پایه کفی / 4 عددبراکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*90سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو بهمنی

12٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 8 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200سانیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 4 درب

13٬600٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 8 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 2 درب

9٬900٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد پایه سقف فایبر / ابعاد: 2/5*135*160سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی پاژن وانت

10٬500٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*145*160سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

رک عرضی 145 سانت

1٬850٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*145

رک عرضی 135 سانت

1٬850٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*135

رک عرضی 120 سانت

1٬650٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*120

رک عرضی 110 سانت

1٬650٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*110

باربند آلومینیومی تویوتا هایلوکس ویگو

8٬100٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لنکروزر سری 200

12٬300٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد :2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد