ریلبار

ریلبار 100 سانت

900٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 100 سانتی متری / ابعاد : 2*3*100 / سوراخکاری دارد

ریلبار 135 سانت

1٬400٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 135 سانتی متری / ابعاد 2*3*135 / سوراخکاری دارد

ریلبار 200 سانت

1٬800٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 200 سانتی متری / ابعاد 2*3*200 / سوراخکاری دارد

ریلبار 80 سانت

900٬000 تومان

شامل 2 عدد ریلبار 80 سانتی متری / ابعاد 2*3*80 / سوراخکاری دارد