مدیریت فضای خودرو

طاقچه بار سه ردیفه

2.500.000 تومان

شامل 3 عدد کفی 6 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*45*110

طاقچه بار دو ردیفه

2.000.000 تومان

شامل 2 عدد کفی 4 عدد درپوش 8 عدد ریلبار 45*35*110