تجهیزات باربند

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف بلند

900٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف کوتاه

700٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

قلاب بار

100٬000 تومان

شامل 1 عدد قلاب به همراه مهره و واشر مخصوص اتصال به باربند رنگ مشکی

پایه پرژکتور

200٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز

پایه پرچم

100٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه میله پرچم و کلیه اتصالات مورد نیاز (قابل استفاده هم زمان به عنوان پایه پرژکتور)

پایه سایبان

350٬000 تومان

شامل 2 عدد پایه سایبان و کلیه اتصالات مورد نیاز