تجهیزات باربند

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف بلند

700.000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

پایه اتصال باربندهای ناودانی سقف کوتاه

600.000 تومان

شامل 2 عدد پایه بلند کلیه اتصالات مورد نیاز (حداقل مورد نیاز 2 دست و حداکثر 4 دست می باشد) سوراخکاری ندارد

قلاب بار

75.000 تومان

شامل 1 عدد قلاب به همراه مهره و واشر مخصوص اتصال به باربند رنگ مشکی

بسفیت

250.000 تومان

شامل 2 عدد بسفیت به همراه 2 عدد مهره مخصوص اتصال به باربند (بدون مهره 150.000 تومان)

پایه پرژکتور

150.000 تومان

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز

پایه پرچم

80.000 تومان

شامل 1 عدد پایه میله پرچم و کلیه اتصالات مورد نیاز (قابل استفاده هم زمان به عنوان پایه پرژکتور)

پایه سایبان

300.000 تومان

شامل 2 عدد پایه سایبان و کلیه اتصالات مورد نیاز